Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Caì Driver cho mạch nạp 89 series device programmer USB cho Win 7

Mình có mua một mạch nạp

Mạch nạp MCS51-AVR-Serial Eprom

Little Programmer USB Box 280 ngàn


Phiên bản : 3.7.425

 ( mạch nạp giả không thể nạp dc AT89S8253 )


  Nó gặp vấn đề nhận Driver do không giống win xp có chế độ dò driver tự chọn
Khi cắm mạch nạp vào bạn cứ cho máy tính tự động dò Driver
 

Nhớ cắm đường truyền internet vào !
nhưng máy tính sẽ báo lỗi !
sau đó bạn download driver sau usb.zip
giải nén sau đó copy các file trong thư mục vào đường dẫn sau C:\Windows\System32\drivers
rút ra cắm lại cổng usb ! 
kiểm tra Device Manager 
ta thấy Prolific USB-to-Serial comm port

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..