Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Kết nối bạn bè

Mình rất vui khi nhận được các nhận xét quý báu của các bạn.Khi xem code nên click vào hình để xem đầy đủ code.Một mình không thể viết blog do vậy mình cần người trợ giúp.Mình cần tuyển cộng tác viên với vai trò là TESTER người chuyên kiểm tra lại chương trình viết.Nếu bạn nào thích lập trinh C mình sẽ trao quyền quản trị và gửi file code để bạn test. Đặc biệt cảm ơn các bạn ASUS ,Trí Đăng,Trần Hiếu và một số bạn khác đã đóng góp cho blog.Mình rất vui.Mong nhận nhiều đóng góp hơn.
Bill Nee
Đây là bài bạn Trần Hiếu gửi lên. Bài rất hay.mình đã test qua.
int main()
{
    char menu;
    int a,b;
    do
    {
        printf(" Bam phim 1 de ve hinh chu nhat \n");
        printf(" Bam phim 2 de ve hinh Vuong \n");
        printf(" Bam phim 3 de thoat chuong trinh \n");
        printf(" Nhap vao mot so de thuc hien  \n");
        fflush(stdin);
        scanf("%c",&menu);
       /*-----------Ve Hinh Chu Nhat --------------------*/
        if(menu=='1')
        {
            printf("Nhap vao chieu dai cua hinh ");
            scanf("%d",&a);
            printf("Nhap vao chieu rong cua hinh ");
            scanf("%d",&b);
            for(int i=0;i
                printf("*");
                printf("\n");
            for(int j=0;j
            {
                printf("*");
                for(int k=0;k
                    printf(" ");
                printf("*\n");
            }
            if(a>1)//In ra dong cuoi,truong hop a=1 neu In se du mot dong
            {
                for(int i=0;i
                    printf("*");
            }
            printf("\n");
        }
       /*--------Ve Hinh Vuong --------------------------*/
        if(menu=='2')
        {
            printf("Nhap vao canh cua hinh ");
            scanf("%d",&a);
            for(int i=0;i
                printf("*");
                printf("\n");
            for(int j=0;j
            {  printf("*");
                for(int k=0;k
                    printf(" ");
                printf("*\n");
            }
            if(a>1)//In ra dong cuoi,truong hop a=1 neu In se du mot dong
            {  for(int i=0;i
                    printf("*");
            }
            printf("\n");

        }
    }while(menu!='3');
    if(menu=='3')
        return 0;
   
}

cám ơn đóng góp rất nhiều của các bạn,mình cảm ơn bạn AUS đã đưa code bài lab03b12 rất ngắn gọn ,dễ hiểu các bạn có thể tham khảo


Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..