Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Chất dẫn điện, chất cách điện và chất bán dẫn


Nếu chúng kết nối nguồn điện qua vật dẫn, có dòng chuyển động các e tự do chuyển tới cuối cực dương.Sự chuyển động của e là dòng điện. Tất cả các vật chất có thể phân loại thành 3 nhóm theo cách chúng cho dòng điện đi qua. Các nhóm : Chất dẫn điện, chất cách điện và chất bán dẫn.
  Ở nhóm đầu tiên là vật liệu nó cung cấp 1 đường dẫn điện tốt cho dòng điện. Tất cả kim loại là chất dẫn điện, tuy nhiên 1 số kim loại không phải là chất dẫn điện tốt. Ví dụ : Mangan là 1 chất dẫn điện yếu. Đồng là chất dẫn điện tốt , do đó nó được sử dụng rộng rãi làm cáp. Phi kim cũng dẫn điện tốt như Các bon. Nước muối cũng là 1 ví dụ về chất lỏng dẫn điện.

  Vật chất không cho e dễ dàng đi qua được gọi là chất cách điện. Cao su, nylon, sành sứ và không khí là chất cách điện. Chúng không phải là chất cách điện hoàn hảo. Tất cả chất cách điện cho phép 1 số e đi qua, tuy nhiên không đáng kể bởi vì e đi qua là rất nhỏ.

  Chất bản dẫn tính chất nằm giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Dưới điều kiện nhất định nó cho phép dòng điện đi qua dễ dàng nhưng điều kiện khác chúng được coi là chất cách điện. Germanium và silic là chất bán dẫn . Hợp chất của hợp kim cũng coi là chất bán dẫn. Chúng được biết như các nhiệt điện trở. Trở kháng của nhiệt biến trở giảm nhanh khi nhiệt độ của chúng tăng. Nó được sử dụng làm cảm biến nhiệt độ

 
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..