Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Sách Điện tử hay "Practical Electronics for Inventors" dành cho người mới vào nghề

Cuốn sách Practical Electronics for Inventors  được viết bởi Paul Scherz, trong đó mô tả những ý tưởng mạch thực tế khác nhau và các thiết bị điện.Cuốn sách lớn có 585 trang với tất cả những ý tưởng cơ bản liên quan đến điện tử. Tôi đang xem và giới thiệu cuốn sách với các bạn,Cuốn sách sẽ giúp người mới vào nghề biết bắt đầu từ đâu, những gì cần học tập, làm thế nào để vv.. Như chúng ta đã biết, Điện tử là một phần của kiến thức mà không học hết  trong một ngày. Bạn thực sự cần phải nắm được một số kiến thức cơ bản của ngành công nghiệp và khoa học. Tôi khuyên bạn nên có cuốn sách này cho tất cả mọi người mới đến thế giới Điện tử  và thực sự muốn biết nó là gì?
Cuốn sách dành cho:

1. Người mới đến Điện tử
2. Kỹ thuật dành học sinh-Để hiểu cơ bản về điện tử
3. Đại học / Dự bị Đại học sinh viên Điện tử
sách được bán trên Amazone 22$

Download miễn phí tại đây


Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..