Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Mạch đèn led sạc điện qua cổng USB

Trên một mạch đèn led sạc điện qua cổng USB đơn giản có thể được sử dụng khi mất điện. mạch này hoạt động từ 5 V có sẵn từ  port 5V USB .Nguồn điện từ cổng USB được truyền thông qua điện trở R2  và transistor Q1. Các cơ sở của transistor Q1 dựa vào R1 mà cung cấp một điện áp không đổi thiên vị cho Q1 cùng với D2.The diode D1 ngăn dòng chảy ngược của hiện tại từ battery.C1 được sử dụng như một filter.LED trắng được sử dụng ở đây cho bóng đèn , bạn cũng có thể sử dụng một bóng đèn đuốc 2 V thay vì đèn LED. D3 LED cho biết kết nối với cổng USB
BC558Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..