Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Mạch khóa mật khẩu (khóa mã) đơn giản

Các mạch mã khóa sử dụng 2 IC CD4013 dual-D flip-flop CCN. Các chân clock của bốn flip-flops được kết nối với pad A, B, C và D. Các trình tự mã chính xác cho energisation của rơle RL1 được thực hiện bởi clocking,theo thứ tự điểm A, B, C và D đó. 5 nút bấm còn lại kết nối pad resets sẽ resets tất cả các flip-flops. Chạm vào công tắc A / B / C / D trong thời gian ngắn kéo đầu vào clock pin cao và tình trạng không hoạt động-flip thay đổi.

Như vậy, nếu đúng trình tự clocking lanfm đóng mạch relay thông qua transistor điều khiển rơle T1. Các phím thiết lập lại được nối để thiết lập các chân 6-8 của mỗi vi mạch.

Trên mạch mật khẩu là 1756
CD4013

bBC557
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..