Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Bài thực hành 01

Đề bài :Nhập 3 số x,y,z
a,Tính:


 b,Đưa ra các số cùng dấu (quy ước số 0 là số dương).
vd :0,3,9 in ra 0,3,9
     -1,0,9 in ra 0,9
     -2,-1,0 in ra -2,-1
     -2,-3,-9 in ra -2,-3,-9
c,Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần,
Mình đã làm bài này về xem lại thấy dở quá .Đây là bài hoàn chỉnh của mình. Các bạn xem xin góp ý. Thanks.
Click vào ảnh để nhìn rõ hơn.      
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..