Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Mạch khuếch đại âm thanh chất lượng

Mạch nguồn
BD139
2N3055
BC157B
PINS

NPN transistor
BD140

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..