Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Lab 05 Mang - Array

Bài kiểm tra thực hành 02 tớ làm mất code lẫn đề rùi.Bạn nào post lại đề cho tớ với.
Bài 5.5 :Nhập dãy số tăng ,chèn số mới


Bài 5.2: Nhập và tính tổng N số nguyên

Bài 5.3 Tìm Max,Min của N số nhập vào
a, và b,
c,
Bài 5.10 Tính toán trên mảng

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..