Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Bắt đầu từ Lab03, các bạn nên dùng trình duyệt web Mozilla firefox

Bắt đầu từ trang này tớ sẽ làm cẩn thận hơn xin mọi người ủng hộ
Tớ chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các bạn
" Vì sao blog chưa hoàn thiện"
1.Tớ chưa đủ kinh nghiệm viết blog
2.Trình độ còn kém,một mình làm không nổi,Cần sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều


Tớ đưa code lên bằng hình ảnh để các bạn tự mình viết lại code để hiểu bản chất bài toán.Xin thông cảm mình không đưa code
nên dạng văn bản
Mọi ý kiến góp ý xin liên hệ
yahoo: billnee2702@yahoo.com.vn
Email:namdinhcuong2702@gmail.com
mphone:01688566757
nếu bạn có thành ý làm cùng mình xin cứ liện hệ
THANKS!
Khai báo các thư viện các bạn tự khai báo ,khi biên tập có lỗi nên không thể hiện thị đầy đủ.

Bạn click vào hình ảnh để hiện đủ ảnh 
 các bạn nên dùng trình duyêt web mozilla firefox cho nhanh :link down
Nhận xét ở cuối trang
Lab 03
 Bài 3.1 Hiển thị số nguyên từ 1 đến 1000 chia hết cho 2 và 3
a,(test)
b,(test)
Code full

Bài 3.2 Xác định kết quả của đoạn code sau:

(Test)
Bài 3.4 Tính giá trị pi
a,(test)

b,(test)
Code full
Bài 3.5 Tình giá trị e
a,(test)
b,(test)
Code full

Bài 3.6 Tính N!,N nhập từ bàn phím
(test)
Code full


Bài 3.7 Số nguyên tố
(test)


Code full
Bài 3.8 Tìm số chính phương
(test) Fixed


Code full (fixed)Bài 3.9 Chuyển độ C->F
(test)
Code full


Bài 3.10 Tính lãi Xuất Tiết kiệm.
Code full

Bài 3.13 Bảng cửu chương

Code full
Bài 3.14 Viết chương trình in ra hình tam giác
(test)

Code full
Bài 3.15 Cho biết màn hình kết quả của đoạn chương trình sau:(chưa xong)
a,test1

Bài 3.11 Tìm số lớn nhất ,số nhỏ nhất
(test)


code full


Bài 3.12 Tìm số dương nhỏ nhất
(test1)


(test2)
(test3)
Code full

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..