Đăng kí nhận bài viết qua Mail

LED MATRIX 8x32 interface RS232

Phần mềm :
Hercules 3.2.6 Link Download

Phần mềm Hercules giap tiếp chuẩn RS232 giúp giao tiếp với vi điều khiển dễ dàng hơn, gõ ký tự ở ô send và bấm nút send để gửi. Trước khi chạy phải thiết cổng com và chọn open.

Driver cho USB convert serial port Link Download
Sau khi cài đặt xong cắm cổng usb serial port vào kiểm tra

vào Device Manager , Port( COM & LPT) thấy xuất hiện cổng USB serial port nhớ tên cổng để cài đặt trong phần mềm Hercules ! (ở đây là cổng COM4)

Keil C for 8051 Link Download
Phần mềm lập trình C cho 8051


Phần mềm tạo cổng com ảo dùng cho mô phỏng Proteus Virtual serial comport driver (bản trial 20 day)
Link Download

Cách kết nối dùng phần mềm Proteus Virtual serial comport driver tạo ra 2 cổng sao cho 1 cổng của Proteus , 1 cổng của Hercules kết nối với nhau
đặt tên cổng com trong proteus

Chạy mạch thực chỉ cẩn thay tên cổng com thật trong phần mềm Hercules

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..