Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Truyền dữ liệu qua cổng com

Truyền dữ liệu qua cổng COM

Đây là bài tập "Kĩ thuật truyền số liệu" của mình, có hai chức năng chính là chat và truyền file qua cổng COM.
email: namdinhcuong2702@gmail.com


Source Code : Download
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..